An Nhơn lên Thành Phố - Đông Bàn Thành đón đầu cơ hội. - Khu đô thị Đông Bàn Thành

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

An Nhơn lên Thành Phố - Đông Bàn Thành đón đầu cơ hội.

Theo quy hoạch của Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ hoàn thiện đồ án quy hoạch xây dựng vùng  đến năm 2035, để hoàn tất hồ sơ đồ án gửi lên Bộ Xây dựng thẩm định và trình lên Chính phủ.
quy-hoach-quynhon
Thành Phố Quy Nhơn

Mục tiêu việc quy hoạch là nhằm hình thành không gian tỉnh Bình Định phát triển linh hoạt và hiệu quả, thiết lập các chiến lược phát triển hệ thống đô thị - nông thôn, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với xu thế hội nhập và sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu; hình thành khung hạ tầng kỹ thuật diện rộng và công trình đầu mối kỹ thuật, kết nối đồng bộ với hệ thống đô thị và các khu động lực kinh tế với hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia; phát triển công nghiệp, trung tâm dịch vụ logistic làm động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội; khai thác hiệu quả về tiềm năng nhân văn, sinh thái, cảnh quan để phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường; tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai qui hoạch xây dựng các điểm đô thị tỉnh Bình Định và các khu chức năng đặc thù, xây dựng chương trình kế hoạch phát triển tỉnh Bình Định.


Dự báo phát triển không gian đô thị được chia thành 2 tiểu vùng. Tiểu vùng 1, bao gồm: TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh; trong đó TP Quy Nhơn là đô thị trung tâm tiểu vùng 1. Tiểu vùng 2, bao gồm: Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão và Hoài Ân; trong đó Hoài Nhơn là đô thị trung tâm tiểu vùng 2.

Dân số và đô thị hóa được dự báo đến năm 2025, cả tỉnh có 18 đô thị với khoảng 1 triệu 670 người; đến năm 2035 có 24 đô thị với dân số khoảng 1 triệu 865 người.
quy-hoach-annhon
Thị xã An Nhơn  ( ảnh minh họa)

Định hướng phát triển hệ thống đô thị đến năm 2035, tỉnh Bình Định có 3 đô thị loại I, III và 21 đô thị loại IV, V. Trong đó, thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I; thành phố An Nhơn và thành phố Hoài Nhơn là đô thị loại III.

Nằm trong định hướng của việc quy hoạch thành phố và đô thị từ thị xã lên Thành Phố và đô thị loại 1, An Nhơn nói chung hay dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành nói riêng sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế công nghiệp - nông nghiệp các khu vực nông thôn để cải cách nâng tầm chất lượng sống, góp phần thúc đẩy nền kinh tế khu vự tại An Nhơn.

Qua đó việc nằm trong tâm điểm của những mở đầu mới cho việc quy hoạch tại cửa ngõ An Nhơn, Khu đô thị mới Đông Bàn Thành cũng góp phần nhỏ cho việc việc nâng cấp hạ tầng, cở sở vật chất, thay đổi quy hoạch cũ, cải cách quy hoạch mới theo hướng hiện đại và phát triển hơn, cũng sẽ góp phần thúc đẩy nền văn minh của Phường Đập Đá nói riêng và An Nhơn nói chung.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên hệ đặt mua

ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

* Vui lòng điền đầy đủ thông tin